Alternativ vägledning

         www.alternativvägledning.se

MÄSSOR

Pga Covid 19 har tre mässor som jag skulle ha deltagit i ställts in. 

Nu hoppas jag att Alternativmässan på Heden blir av i september 2021.

Återkommer med info när det närmar sig


Den 8 februari 2020 deltog deltog Alternativ vägledning ännu en gång på Alternativmässan i Exercishuset i Göteborg. Denna gång tog jag mig mer tid till att besvara frågor och ge information och hann med över 200 personer som passade på att ställa frågor och anmälde sig till tävlingen om att vinna en Session värde 1700 kr samt en Session till halva priset. De två vinnarna har meddelats, tävlande har informeras och fått möjlighet till ett extra erbjudande per mail.

Den 7 september 2019 deltog Alternativ vägledning på Alternativmässan i Exercishuset i Göteborg. Över 250 personer passade på att ställa frågor och anmälde sig till tävlingen om att vinna en Regressions-session värde 1700 kr samt en Regressions session till halva priset. De två vinnarna är meddelade och har bokat in tid för regression. Alla tävlande är informerade och har fått möjlighet till ett extra erbjudande per mail.


Jag och Anette Johansson från "Finn Ditt Inre" på Kvarnkullens mässa i Kungälv Våren 2019