Alternativ vägledning

         www.alternativvägledning.se

HEALING 

Ordet healing betyder läkande vilket gör att det ibland kan bli känsloladdat när man pratar om det. Healing innefattar ett så stort område inom kvantmedvetandet och därför är det så lätt att skriva något som kan feltolkas, men jag ska förklara hur jag upplever lite av det här, det som är min sanning, på ett förenklat sätt.

Healing är för mig kärleksenergi. Det är något som vi alla utövar i liten eller stor skala. När man var liten och slog sig, och kom gråtandes till någon vuxen som tröstade, la handen på det onda, och/eller blåste på såret/det onda där man slagit sig, eller bara så enkelt att man fick en kram, blev det snabbt mycket bättre, än de gånger när man inte fick den hjälpen. För mig handlar detta om kärlek som energi. När man kramas känner man av den andras energi. Om den man kramar sänder ut kärlek så känns kramen väldigt stärkande och ger en känsla av trygghet och lycka, men när man kramar någon som inte sänder ut kärlek så känner man att det känns tomt, kallt och avståndstagande m.m. Jag tror de flesta kan känna igen detta, men även hur man upplever energin då man kommit in i ett rum där några precis har bråkat. Det är olika känslor av olika sorters energi. 

När en nära anhörig går bort så kan man uppleva närvaron/kärleken från den bortgågna eftersom man öppnar upp sig för det helt naturligt. Det kan ske antingen via en dröm när man sover, när man dagdrömmer eller att man förnimmer någon i rummet, man hör eller känner något, eller plötsligt bara så bergsäkert vet, eller att man ser en fågel eller ett annat djur som pockar ovanligt på uppmärksamhet. När vi är stressade och nedstängda i vardagen känner vi inte av detta och kan därför bli starkt förbluffade över vad man kände och upplevde fast det egentligen är något helt naturligt som vi alla gör hela tiden, precis lika naturligt som att vi andas. Detta är lika självklart som att man kan känna skillnaden av bra och dåligt väder, när vi är på gott eller dåligt humör, ledsna och arga eller glada och spralliga.

Allt består av energi, så även vi människor, energi som vi behöver förnya genom att ta in ny energi bl.a. via mat och göra oss av med bl.a. genom fysisk aktivitet. I kroppen har vi våra chakran vårt energicentrum som består av så kallade energihjul. De vanligaste är de sju största som ligger från svanskotan upp till fontanellen och sträcker sig ut från vår kropp från alla håll (Rotchakrat, Bukchakrat, Solar Plexuschakrat, Hjärtchakrat, Halschakrat, Pannchakrat och Kronchakrat). Det är vårt energicentrum som reglerar balansen av energin i och utanför kroppen. Vid energiblockeringar som utgörs av bl.a negativa minnen och.rädslor så kan energin blockeras i såväl kroppsdel som i ett visst chakra och vi kan därmed må sämre i just den delen av kroppen. Genom vägledd meditation kan vi mentalt aktivera, balansera och ge fri passage genom att öppna upp dessa sju chakran så att de snurrar i harmoni.  Tänk bara på när man inte städat och inte vädrat på ett tag, hur tung luften blivit, och sedan efter när man har städat och vädrat så är det en helt annan syrerikare energi.  Oavsett om vi öppnar upp fönstret för att vädra eller om vi öppnar upp våra chakran i kroppen så släpper vi ut stagnerad energi och får in ny energi. Chakrabalansering och healing ingår ofta som en del i mina vägledda meditationer.     

Vi kan träna oss i att känna av olika energier med hjälp av vår intuition/magkänsla och vårt medvetande. Genom att regelbundet meditera, gärna med vägledd meditation och olika intuitionsövningar kan man lära sig att känna av sin egna energi och andras energier. Man kan enkelt säga att vi har så kallade energitrådar som går i och genom kroppen och ut och kopplar oss samman med allt och alla i Universum, så väl till vår Moder Jord. Ju mer man tränar desto mer öppnar man upp sitt medvetande och sitt inre, samtidigt som man fyller på med energi och vidgar sitt energifält, sina energitrådar/sitt energimedvetande och man blir duktigare på att känna av olika energier. När man vidgar sitt medvetande kan man styra in sig på olika radiovågor och därmed få kontakt med olika dimensioner exempelvis till nära anhöriga som finns i en annan dimension eller öppna upp sitt medvetande till den starka ljuskällan/kärleksenergin Universum. Denna kärleksenergi kan även kallas Ljuskällan. Universum, Kosmiskt medvetande, Alltet, Källan, Livskraften, Gudinnan, Gud, Fader sol och Skaparen m.m. och självaste Jorden, Jordklotet kan kallas för Moder jord eller Moder natur som också är sammakopplat med de nämnda här ovan.

När man låter ljuset från Ljuskällan/Universum gå igenom kroppen, in från huvudet så kallar man det kanalisering. Man är ett verktyg för att antingen ta emot information från andevärlden/våra bortgångna eller så kan man låta Ljuskällan/Kärleksenergin strömma genom kroppen och på så sätt få kontakt med den starkaste kärleksfullaste energin. Man kan då rikta denna kärleksenergin ut från sig själv ut till någon annan som vill ta emot detta och på så sätt ge kärleksenergin/healing från Ljuskällan till någon annan samtidigt som man själv får ta del av kärleksenergin från Ljuskällan. Man ska alltså inte ge av sin egna energi vilket är viktigt att poängtera.

Det är vanligt att hjälpsamma och snälla människor ger av sig själv/tömmer sig på sin egna energi så de blir trötta och orkeslösa, då kan mina vägledda meditationer vara bra, där man får verktyg i hur man ska göra/stänga ner, så man inte ger för mycket av sig själv/sin energi i vardagen, samt få vägledning om hur man genom vägledd meditation och healing kan fylla på med energi.  

  • Bara att genom samtal få prata med någon som lyssnar...  
  • Genom NLP coaching få släppa negativa känslor och fobier, komma till klarhet, och nå sina mål...
  • Via Vägledd Meditation finna sig själv och sin inre väg... 
  • Genom Regression kunna släppa negativa blockeringar och känslor och få återuppleva och se minnen och upplevelser ur ett annat perspektiv...

Oavsett vilken av sessionerna ovan nämnda, så kan det kännas som en lättnad och vara otroligt befriande, vilket för mig i allra högsta grad är healing. Healing är så mycket, även om jag själv som Regressions Terapeut och NLP Coach inte arbetar med handpåläggning och kanaliserad healing, så ingår olika former av healing i vissa sessioner.  Vi tränar kanaliserad healing på Meditationskursen; "Följ din inre väg genom 10 vägar".