Alternativ vägledning

         www.alternativvägledning.se

AVSLAPPNING

I dagens informationssamhälle där vi ska vara uppkopplade och nåbara under i stort sett all vår vakna tid och ibland mer därtill, har det blivit allt mer viktigt och vanligt att man varvar ner med rätt andningsteknik, avslappning och meditation. Med rätt andningsteknik får du ner andningen från bröstet ner i magen och din kropp syresätts bättre och du blir lugnare. Bara genom att andas rätt, syresätts kroppens celler och organ rätt, vilket i sin tur hjälper kroppen att hålla sig frisk. Ju djupare avslappningen är desto mer effektiv är den, då man förutom att sätta kroppen i vila, kommer åt det undermedvetna, det omedvetna önskade, ens inre jag. Att få ner någon i djup avslappning innebär mer utförande av olika rösttekniker vilket jag utbildats i. Den djupaste avslappningen innan sömn är hypnos vilket jag använder vid regression. För mer info se under fliken; Regression TLT/Hypnos.

Här får du egen tid - chansen att koppla av från vardagens måsten. Genom lång vägledande avslappning där vi steg för steg med hjälp av min röst går igenom hela kroppen till att hamna i total avslappning. Du får även avslappning innan eller i samband med vägledd meditation och regression. Med rätt andningsteknik får du en djup lång vägledande avslappning som får hela kroppen att slappna av. Det är viktigt att få hela kroppen att slappna av - så även den kontrollerade hjärnan. Här hos mig räcker det inte att du bara tar tre djupa andetag och direkt går ut i meditation på en äng, för då är hjärnan fortfarande kontrollerande och kroppen har inte hunnit slappna av tillräckligt och man får inte lika lätt kontakt med sitt undermedvetna på samma sätt vilket är det som är det vägledande för dig i sessionen. Se under fliken; Meditation för mer info.