Alternativ vägledning

         www.alternativvägledning.se

MEDIUM/MEDIAL VÄGLEDNING

Med hjälp av min intuition och min andliga guide väljer jag ut olika kort som jag tolkar och känner av, och med hjälp av det jag får till mig, så vägleder jag dig framåt. Jag väljer att fokusera och få till mig positiv energi och anser att det är oetiskt att förmedla något annat. Jag ser mig därmed som ett medium och inte som någon spådam som spår framtid och olycka vilket jag tar starkt avstånd emot. Jag kan heller inte läsa dina tankar. Genom den information jag får till mig som rör dåtid, nutid och (nära framtid) får du ledtrådar/verktyg till att hitta nya vägar framåt. När det gäller framtid, får jag endast information som vägleder och endast om det är tillgodo för dig. Din egna väg framåt är det endast du som kan skapa. Jag vägleder dig framåt. 


KONTAKT MED ANDEVÄRLDEN

Vid önskemål kan eventuell kontakt med nära anhörig (som gått över till andra sidan) utföras. Observera att det endast är på den nära anhöriges vilja att träda fram vilket gör att jag inte utlovar att få kontakt med just den du kanske önskar få kontakt med allra mest. Detta beror på flera saker. Det kan vara så att jag kanske inte är rätt medium (för just den själen) att kunna förmedla just på det sätt som den själen önskar. Se stycket nedan. Ibland krävs annan erfarenhet för att få fram exakt den anhöriges personliga sätt att förmedla budskap på, då vi alla har olika personkemi, symbolspråk och sätt att förmedla budskap på. Detta brukar inte vara orsaken när du och jag har en bra personkemi och personen står dig nära, då kan det i stället bero på att den avlidne kanske inte är redo att framträda än eller så  kanske du inte är klar i din personliga utveckling för att möta den avlidna personen etc.

Jag är clairvoyant 

vilket innebär att jag ser en mental inre bild av den från andevärlden och i den ålder som den från andevärlden vill visa sig i. Jag har flera gånger efter kontakt fått se foto på den från andevärlden som jag haft kontakt med. Efter det kan jag inte längre tvivla på att andevärlden existerar och att det verkligen är den från andevärlden som jag haft kontakt med. Att se exakt den person man sett i sitt inre på ett foto, är en så stark och fantastisk upplevelse, vilket jag önskar att alla fick uppleva.

Jag är clairsentience  

vilket innebär att jag känner vad andevärlden kommunicerar till mig, vilket gör att jag kan börja röra mig som den jag har kontakt med. De kan även förmedla känslor som du som sitter hos mig har.

Jag är även clairaudient 

vilket innebär att jag kan höra ord, namn och meningar som en tanke eller uppmaning.


HUR JAG TAR KONTAKT MED ANDEVÄRLDEN/LÄNKAR

Idag är jag otroligt tacksam över att ha givits möjligheten att få vara en kanal mellan den i andevärlden och den som är kvar här. Jag tar alltid emot länken bakom mig och håller aldrig i mottagaren, för att jag inte ska läsa in något från mottagarens energiminnen. Jag börjar med att beskriva den jag känner av, när den kommer bakom mig och de känslor jag får av den blir ofta synliga i min kropp, samtidigt som jag ser den i mitt inre till utseende börjar jag beskriva vad jag ser. Då kan jag även höra ord och meningar, ibland får jag en känsla av att jag bara vet och jag ställer hela tiden frågor i mitt inre för att få svar. Först efter att ha säkerställt att mottagaren kan ta till sig den jag berättar om, förmedlar jag budskap från den anhörige. Men det är endast när mottagaren känner att hen vet vem det är och vill ta emot budskapet. Det är fantastiskt att få uppleva kärleken från den i andevärlden och kunna få beröra andra så innerligt. När kontakten kommer från en nära kär så känner mottagaren ofta av det i sin kropp och blir berörd och överväldigas av känslor. Ofta har rädslor för döden släppt efter mötet med en nära från andevärlden. Kontakt måste bokas i förväg och sker vid bokning av medial sittning. 


VID BOKNING

Om jag redan vid bokningstillfället vet att kontakt med nära anhörig önskas, kan jag även förbereda och be om en länk och skriva ner vad jag får till mig innan du kommer. Givetvis tar jag även kontakt när du är här, men det brukar uppskattas att få med sig betydelsefull information nedskriven. Ibland när själva mötet sker hos mig, blir känslorna så överväldigande från båda håll, att det man vill få fram inte alltid kommer fram fullt ut. Då är det bra att den från andevärlden har fått förmedla det innan i lugn och ro och att det sedan står nedskrivet. Jag brukar avsluta med att fråga dig, vad du vill ha sagt och då kan du också fundera och skriva ned det innan för att ha det tillgängligt när vi fått kontakt.


 

NÄR DEN MAN ÖNSKAR INTE KOMMER

Under mina år har jag upplevt att såväl jag själv som så många andra inte fått kontakt med just den från andevärlden de önskar få mest kontakt med. Bl.a. en kursdeltagare som velat få kontakt med sin pappa som betydde så mycket, men varje gång kursdeltagaren gått till något medium så hade andra kommit fram men inte pappan, vilket var en stor besvikelse. När vi vid ett kurstillfälle då jag var medium, valde pappan äntligen att träda fram. Jag vet inte vad som gjorde att pappan valde just mig att förmedla genom, men kursdeltagaren förstod varför pappan valde att framträda först då... Ibland är inte tiden rätt, ibland är inte personkemin rätt, man vet inte innan, men när det händer så förstår man ofta efteråt. Likadant kan det vara med viss information man får, som man inte känner igen, eller vet om, eller förstår direkt där och då, utan den kanske man förstår först lite senare eller ibland även långt senare. Oftast är det lättare att få kontakt med rätt person från andevärlden vid privata sittningar.


EJ - SEANS  

Efter att ha vart på många seanser och själv tränat det man kallar "plattformsträning" att ta in länkar i grupp, har jag ofta upplevt att varken mottagaren, åhörare eller de från andevärlden känner sig helt bekväma. Många gånger är kontakten mycket privat och alla trivs inte med att tydligt berätta om sig själv, sin bortgång och hur man varit och sett ut. Även när det gäller de budskap som vill lämnas, vad den från andevärlden vill ge för råd till mottagaren blir ofta lite alldagliga. Detta kan ofta bero på att den som sitter och tar emot inte vill att alla åhörare ska veta om ens problem eller att alla ska veta vad som hänt den från andevärlden. Här blir det ibland svårt att lämna bra budskap. 

Det har hänt att de från andevärlden som lämnat ett budskap lite halvdant, har dröjt sig kvar och när jag varit ensam med mottagaren så har de pockat på uppmärksamhet igen och då när jag tagit emot och överlämnat ytterligare budskap till mottagaren har det varit budskap som verkligen kunde emottas. 

Privat hos mig där jag har tystnadsplikt blir kontakten tydligare och jag behöver inte tänka på att det är för privat för att sägas och behöver därför inte säga på annat sätt för att det inte ska passa sig och mottagaren behöver inte känna sig utlämnad och den från andevärlden kan stå för vem den är och varit och då blir flödet och budskapet mycket bättre. Därför har jag valt att inte erbjuda kvällar med seanser, även om jag vet och själv kan tycka att det kan vara jättekul. Men det passar inte alltid alla. 

För mig är det viktigt att vara seriös fullt ut, och just nu känner jag, att jag inte är det mot varken mottagaren eller den i andevärlden om jag ger ett halvdant budskap. Givetvis när jag själv tränar på kurser så gör jag det och tycker det kan vara jättekul och häftigt att uppleva detta i grupp, men det är en annan sak. Hos mig ska även den blyge eller den som inte vågar eller vill, kunna berätta och känna sig trygg med detta. Jag vill att det ska kännas tryggt och betydelsefullt, därför håller jag idag bara enskilda sittningar.