Alternativ vägledning

         www.alternativvägledning.se

 Jag håller föreläsningar om "min andliga resa" där du kan gå själv eller ta med en eller flera vänner som en rolig och tankeväckande inspirations kväll för en start till personlig utveckling.

Inspirations kväll: Följ med på en tankeväckande livsresa, genom nära döden upplevelse och bli medveten om dina tankar, mönster och rädslor och hur du kan förändra dem.

Njut av en kväll där du får följa med mig på min andliga resa, från rädslans grunder i barndomen och tidigare liv, genom min nära döden upplevelse och om hur jag fick kontakt med andevärlden och andra sidan och den misstro och förnekelse som det förde med sig att inte ha tillit till vem man är och sina förmågor. Hur oro, rädslor, ångest och fobier skapades, till hur jag med vissa verktyg blev fri från det.

Du själv får samtidigt under kvällen bilda dig en egen uppfattning och fundera på vad du själv tror och tänker kring händelser, möten, situationer i livet, intuition, andlighet, tidigare liv, m.m.. 

Helén Karlsson från Alternativ vägledning arbetar med personlig utveckling som Regressions och Tidigare liv terapeut, EMI ögonrörelse terapi, NLP Coach, Medial vägledning och håller kurser i andlig, själslig och personlig utvecklig med Meditation som bas.