Alternativ vägledning

         www.alternativvägledning.se

MEDITATION

Det finns otal sätt att meditera på. Här får du genom vägledd meditation kontakt med ditt inre jag. Jag vägleder dig efter var du är just nu i livet, efter dina egna behov. Genom att uppleva olika vägledda saker/symboler i meditationen får du verktyg/ledtrådar till ditt inre.  

Genom att regelbundet meditera ökas kreativiteten och man får en ökad kroppsmedvetenhet. Den mentala och fysiska hälsan förbättras, genom att vi sover bättre, och genom att ångest, oro, depression och smärta dämpas. Meditation ökar även vår motståndskraft mot stress och man får en mer positiv inställning till livet.


MEDITATION I GRUPP

Genom regelbundna meditationer i grupp utvecklar du ditt inre jag och hittar ditt egna symbolspråk. Du lär känna dig själv, ditt inre, din energi och andra energier och på så sätt ökar du din självkänsla. Vi tränar andningsteknik och avslappning och utför ordentlig jordning vilket är viktigt i den stressiga och högtekniska värld vi idag lever i och inte minst för högkänsliga personer. Idag ökar medvetenheten om vårt välbefinnande och hur viktigt det är med meditation, men många missar den längre och viktiga jordningen och betydelsen av att lära känna sin egna och andras energier. Allt ska gå så snabbt, så även självutvecklingen. Min upplevelse och erfarenhet är att man som stressad och högkänslig då inte alltid finner djupet av sig själv utan fokuserar istället mer uppe i huvudet än att vara tryggt förankrad i kroppen. Med hjälp av andning och avslappningsteknik, vägledande induktionstekniker och ordentlig jordning går vi ner i en behaglig meditation där vi utforskar vårt inre och släpper bekymmer och begränsningar. Med hjälp av dina guider, (som du själv får lära känna- ingen annan ska säga till dig vem din guide är eller hur din guide ser ut) symboltolkningar och diskussioner vägleds du till ditt inre och hittar dina egna verktyg för din framtida resa. På så sätt kan du bli den du vill vara, vill se ut att vara, bli den du är ämnad att vara, ditt sanna, rätta inre jag. Läs gärna mer under Healing som även ingår i vägledda meditationer.

TIO MEDITATIONER I LITEN GRUPP - FÖLJ DIN INRE VÄG GENOM 10 VÄGAR

Genom att vi i liten grupp ca 5-6 personer träffas vid ett tillfälle på 4-5 timmar i månaden a 10 gånger. Genom att vi med hjälp av bilder och symboler, pratar, fikar, andas, mediterar och analyserar får du verktygen att följa ditt spår på livets väg. Du kommer att få olika hemuppgifter där meditation ingår vilket är obligatoriskt i denna kurs då den annars hade varit dubbelt så lång och dubbelt så dyr. (samt tips på viss litteratur för egen utveckling och är ej något krav) Du får verktygen du behöver för din inre utveckling och för din framtida resa på livets väg. Se mer under Kurser och Sessioner/Priser.