Alternativ vägledning

         www.alternativvägledning.se

NLP - Coaching - Praktisk terapi - Visualiseringsterapi

NLP står för Neuro Lingvistisk programmering där Neuro står för tankar, Lingvistisk för språk och Programmering för förändra/invanda mönster. NLP är en samling kraftfulla tekniker/verktyg för personlig utveckling, kommunikation, ledarskap och förändring, helt enkelt metoder för hur du kan göra skillnad. Vad är det som skiljer från när du gör något med lätthet, fulländning och elegans gentemot när du inte gör det, alltså vad är skillnaden som gör skillnad?

Eftersom jag är utbildad regressionserapeut med hypnostekniker och har spetskompetens inom terapitekniker såsom EMI  (som bl.a. skapats av en av förgrundarna till NLP "Dr Steve Andreas" psykiater och forskare och IDP där grundaren Dr Tannis Laidlaw psykolog och forskare inom bl.a. terapeutisk användning av hypnos och har lutat sig mot bl.a. psykiatern Milton Erickson specialist inom hypnos och familjeterapi som även vars tekniker modellerats inom NLP),  så kan jag som terapeut nu även kombinera NLP teknikerna på ett terapeutiskt sätt genom att vid behov uppmuntra avreaktioner vilket resulterar i snabbare dynamisk förbättring på ett djupare plan än vad man får enbart vid coaching. 

Med olika NLP metoder så kallade verktyg, vägleder jag dig genom olika praktiska övningar, bl.a. med hjälp av visualiseringsövningar beroende på vad ditt oönskade och önskade beteende är. Ibland kan det vara så att man står och väger mellan två val och vet inte vad man ska välja, och kommer därmed inte framåt. Det kan också vara så att man har skapat ett beteende p.g.a en situation som hänt eller något man fått med sig i uppfostran som kan ligga som hinder och skapa dålig självkänsla. Jag vägleder dig att utsätta dig/exponera dig för dina oönskade beteenden. Med hjälp av olika praktiska övningar och tekniker, där du i ditt inre får uppleva olika scenarion, genom samtal, inre bilder och filmer så vägleder jag dig fram till ett önskat beteende.. Istället för att ha en jobbig bild och känsla av en situation i sitt inre, kan man själv med min vägledning omvandla den till en positiv bild och känslan av det positiva förstärks och det jobbiga oönskade förminskas. Det är inget som raderas, det är bara sättet att se på saker och ting ur ett annat perspektiv. Jag vägleder dig att reagera positivt på en situation istället för negativt. Jag vägleder dig genom och förbi dina inre hinder mot dina önskade mål och önskade beteenden.

Med NLP kan man genom väl utprövade tekniker som går ut på förståelsen för människans beteenden och hur vi kommunicerar, och med hjälp av det undermedvetna, kunna vända negativa minnen, tankar och beteenden till att bli positiva. NLP använder de tekniker som snabbt och starkt ger bestående resultat. NLP tekniker används därför med fördel vid fobier, psykosomatiska sjukdomar och lärande störningar, rädslor och depressioner. Med hjälp av NLP tekniker räcker det oftast endast med en till tre sessioner beroende på antalet oönskade beteenden. Eftersom många oönskade beteenden ofta hör samman med en eller några få grundorsaker, löses dessa upp likt en kedjereaktion vid åtkomst och medvetandegörande och nyinlärning av grundorsaken. Vid exempelvis en fobi är det inte alltid viktigast att veta varför man blir rädd utan att det kan hjälpas bort med hjälp av nyinlärning och nya upplevelser. NLP är även mycket effektivt när man vill nå sina mål och komma vidare.

NLP fungerar även för dig som har stor integritet och inte önskar berätta allt om dig själv. Eftersom jag inte behöver veta så mycket mer än vad ditt oönskade beteende är, avbryter jag dig ofta och ställer frågor som du till stor del svarar på i ditt inre. På så sätt vägleder jag dig igenom en process där jag med hjälp av olika tekniker följer dig och dina kroppsliga reaktioner och genom att associera och dissociera på olika sätt leder jag dig framåt, ibland bakåt för att gå framåt igen genom övningen/processen. Jag säkerställer att Du lämnar mig i ett positivt bra tillstånd med en pågående process där det undermedvetna bearbetar att ta till sig det nya positiva inlärda. se även under fliken Alternativ vägledning.

Med hjälp av NLP tekniker får du större självinsikt i vem du är och vad du vill. Med svaren får du större förståelse också för andras beteende. De grundläggande delarna av NLP skapades av Richard Bandler och lingvistikprofessorn John Grinder. Utifrån studier av framgångsrika terapeuter och pedagoger, som Virginia Satir "även känd som familjeterapins moder", kunde Bandler och Grinder identifiera ett antal framgångsfaktorer eller nycklar för god kommunikation. De utvecklade tekniker baserade på processer som modellerats från Milton Erickson, MD som var en amerikansk psykiater som specialiserade sig på hypnos och familjeterapi, men även studier av Frederic (Fritz) Perls en av gestaltterapins grundare. (Gestaltterapin som bygger på en humanistiks och holistisk människosyn där man ser människan som en helhet där kropp, själ, tankar och känslor inte kan separeras från varandra...) Andra namn och "förgrundare till NLP" vars tekniker utarbetats inom NLP är Leslie Cameron-Bandler, Steve och Connie Andreas, Tad James och Wyatt Woodsmall, Robert Dilts, John Overdurf, Julie Silverthorn, Bobby Bodenhammar och Michael Hall mfl. Forskningen till NLP genomfördes av psykologer på 1980-talet och 1990-talet. 

För mer info om NLP historik och mer information om NLP hänvisar jag till NLP Föreningens hemsida se under fliken Länkar