Alternativ vägledning

         www.alternativvägledning.se

EMI och IDP Terapitekniker med spetskompetens

Eftersom jag är utbildad i NLP Practitioner och utbildad Regressionserapeut med hypnostekniker och har spetskompetens inom nedanstående terapitekniker, så kan jag som terapeut nu även kombinera nedanstående tekniker med NLP teknikerna på ett terapeutiskt sätt genom att vid behov uppmuntra avreaktioner vilket kan resultera i snabbare dynamisk förbättring även på ett djupare plan vilket vid vanlig samtalsterapi och coaching kan ta mycket längre tid att nå. Jag kan därmed skräddarsy sessionen efter klientens behov.

EMI - Eye movement Integration - Ögonrörelse Terapi

Med EMI involveras alla dina sju sinnen våra så kallade minnessystem samtidigt; syn, lukt,smak, känsel, hörsel, balans och kroppssinnet. Varav framför allt det kroppsliga minnet, emotionella minnet och det mentala/bildminnet.

EMI  är en psykoterapimetod som tagits fram av Dr Danie Beaulieu som systematiserade den efter att ha lärt sig metoden av den framgångsrika psykiatern och forskaren Dr Steve Andreas som skapat metoden och är en av förgrundarna till NLP. Forskning från Richard Bandler och John Grinder (som är grundarna till NLP) visar att en persons ögonrörelser avslöjar hur hjärnan berabetar, lagrar och hämtar information. Vi bearbetar information visuellt, audiotivt och kinestetiskt. Vi minns också smaker och dofter.

EMI lämpar sig bäst på Fobier eller starka traumatiska minnen, otäcka minnen eller sådant man oroar sig för i framtiden. Är bra metod även för dem som har svårt att vända sig till en terapeut och prata då känslorna kan vara förknippade med skam och skuld.

EMI lämpar sig utmärkt när man vill förändra en viss känsla/beteende man har som är negativt laddad exempelvis vid;

Oro, Stress, Ångest, Fobier, Rädslor, Starka Trauman, otäcka minnen, dåligt självförtroende, svårt att tala inför folk, prestationsångest, svartsjuka, avundsjuka, skam, skuld, känslor av obehag, huvudvärk och vissa fysiska åkommor som orsakas av känslominnen. Bra metod vid missbruk såsom matmissbruk, spelmissbruk, alkoholmissbruk, och rökning m.m.

EMI är en mycket effektfullt teknik som ger snabbt resultat vilket innebär att man känner resultat omedelbart redan efter en session. 

Hur en EMI session går till

När du kommit till mig får du sitta i en skön fåtölj där jag sitter snett mitt emot dig. Vi börjar med ett inledande samtal, där vi pratar om varför du kommit och om eventuella oönskade minnen/beteenden/problem/orsaker/mönster etc. Beroende på vad du önskar, väljer vi tillsammans ut önskad session. Vid val av EMI reder vi ut eventuella frågor och jag  säkerställer att du kan genomföra en EMI Session. Om det krävs psykolog eller läkarkompetens meddelar jag det för dig. Jag säkerställer detta med hjälp av frågor. Se under "Första besöket" m.m. under fliken; Alternativ vägledning. 

Genom att föra en penna framför klientens medvetna ögonrörelser kan man snabbt förändra det sätt Klienten bearbetar sina upplevelser. Alla händelser tar vi in genom våra sinnen och framför allt via ögonen. De händelser, minnen och trauman som upplevts finns sedan lagrade som minnesspår i hjärnan med koppling till våra övriga sinnen såsom känseln och kroppsminnet. Genom att ta fram känslan och känna den fullt ut, samtidigt som man följer en penna med ögonen i olika speciella mönster, kan man förändra, sudda ut känslan från det jobbiga minnesspåret och ersätta den med en trygg och positiv känsla istället. Du raderar alltså inte minnet av det som hänt, utan förintar den jobbiga känslan som är kopplat till minnet, vilket därefter gör det lättare att kunna släppa tankarna på det jobbiga, då det jobbiga känslorna ersätts med en trygg och positiv känsla, då den laddade negativa känslan suddats ut.IDP - Interrupt Distraction Procedure - Visualiserings Terapi för kognitiv och emotionell förändring

IDP är en snabb terapeutisk teknik för kognitiv och emotionell förändring, som är bra till att förändra beteendemönster och inre övertygelser som man innerst inne vet inte är sanna men där känslorna tar över och för att bygga upp motsatskänslor mot det jobbiga.

IDP som grundats av Dr Tannis Laidlaw, psykolog och forskare inom bl.a. terapeutisk användning av hypnos och har lutat sig mot bl.a. psykiatern Milton Erickson specialist inom hypnos och familjeterapi vars tekniker även modellerats inom NLP. Hon har även lutat sig mot Psykologen Francine Shapiro som utvecklade EMDR            

Se även under fliken NLP och under fliken Hypnos 

Exempel på när IDP teknik kan vara mycket bra

När man på grund av rädsla, oro eller ett inlärt beteende eller av någon anledning gör saker mot sin vilja, då man har ett inlärt beteendemönster som man vill förändra.

Om man varit utsatt för något där självkänslan fått sig en törn, man kan ha blivit mobbad, utlämnad, tillsagd eller ifrågasatt etc. Man har tidigare kunnat något, men blivit nedtryckt i något sammanhang och därefter får man känslan av att inte längre kunna det man tidigare kunnat. Man förminskar sig själv och/eller inte längre vågar göra det man tidigare vågat göra. Man kanske intalar sig själv; jag kan inte, jag är usel, jag är misslyckad, jag är ful, jag är tjock, likabra att inte jag gör si eller så - så kan inget bli fel, lika bra att jag håller tyst, lika bra att jag inte följer med o.s.v. Detta är exempel på saker man innerst inne vet egentligen inte stämmer eller att det inte är sant, men som man inte kan släppa på grund av något som hänt, och då de negativa tankarna tagit över. Man kan i vissa situationer börja bete sig annorlunda än tidigare och får då ett annat typ av beteendemönster.

Eller vid känslan av att inte bli sedd, vid utanförskap, osämja eller att inte bli tagen på allvar etc. så kan du börja tro att andra tycker och tänker saker om dig som det inte finns belägg för. Känslorna som man intalar sig själv vara sanna gör att man drar sig undan eller agerar på ett sätt för att man går på en osann inre övertygelse - en förstorad felaktig känsla, eller att en viss del har upplevts i ett visst sammanhang men därför inte är någon sanning i andra sammanhang.

Här ovan ingår även de nedan med * framför (obs se sista stycket gällande de med *)

*  Borderline och självskadebeteende, 

* En anorektiker som får ångest av att äta, säger kanske inom sig; jag är äcklig och tjock, ingen tycker om mig, vilket inte är sant men där känslan tar över.

En som tappat livsgnistan säger kanske inom sig; allt blir bättre om jag inte lever, då slipper andra det ena och det andra problemen som jag orsakat, vilket inte är sant men där känslan tar över.

Dessa ovan exempel på invanda beteendemönster och osanna inre övertygelser som man lätt börjar älta för sig själv. De förstoras av att man börjar tycka synd om sig själv genom att bygga upp känslan av att övertyga sig själv om hur eländigt det är. Man söker förklaringar så kallade  övertygelser på att man har rätt genom sina känslominnen och plockar då fram de känslominnen som liknar denna händelsen, men som kanske inte har med just denna händelsen att göra. Man blir då ännu säkrare och mer övertygad om att känslan och tanken - övertygelsen stämmer med tidigare händelser vilket resulterar i att problemet blir ännu värre, trots att man innerst inne vet att det egentligen inte är helt sant.

Givetvis förringas inte det som har hänt, då det ofta är sann upplevelse och egen verklighet, men när känslan från den specifika händelsen eller de händelserna förstoras till att känslomässigt gälla mycket mer än själva händelsen eller då känslorna och tankarna har generaliserats på grund av de olika händelserna, då är IDP terapiteknik bra.

I exemplen ovan kan IDP oftast vara ett mycket snabbt och bra verktyg att jobba med, för att förändra dessa beteenden och inre övertygelser. Men observera att de exemplen med * framför kan vara mycket starka känslor som kan vara i akut behov av sjukvård eller medicin och då kommer jag rekommendera att konsultera läkare och/eller psykolog


Hur en IDP session går till

När du kommit till mig får du sitta i en skön fåtölj där jag sitter snett mitt emot dig. Vi börjar med ett inledande samtal, där vi pratar om varför du kommit och om eventuella oönskade minnen/beteenden/problem/orsaker/mönster etc. Beroende på vad du önskar, väljer vi tillsammans ut önskad session. Vid val av IDP reder vi ut eventuella frågor och jag  säkerställer att du kan genomföra en IDP Session. Om det krävs psykolog eller läkarkompetens meddelar jag det för dig. Jag säkerställer detta med hjälp av frågor. Se under "Första besöket" m.m. under fliken; Alternativ vägledning. 

Först samtalar vi om problemet/känslan och sätter en bild till problemet som vi kallar den jobbiga bilden. Därefter tar vi fram en neutral bild till en neutral händelse och en lugn och trygg bild till en trygg plats eller händelse, samt en bild med känslor av önskat tillstånd om hur du skulle vilja att det var istället.

Därefter fäller vi ner fåtöljen så du hamnar i liggande viloläge (som i en solstol). Du får en behaglig mjuk filt så du ligger varmt och skönt. Därefter leder jag ner dig i en djup avslappning (se under fliken; Avslappning). Observera att du hela tiden är medveten om vad som händer. Vi pratar och kan avbryta när du än vill, du är hela tiden medveten om vad som händer och sker. Du ligger behagligt och befinner dig i en mycket skön och djup avslappning - (hypnos). Därefter leder jag klienten till att visuellt tänka på de olika bilderna samtidigt i olika omgångar/intervaller vilket medför att den inre övertygelsen av det jobbiga neutraliseras och lugnet och tryggheten samt det man önskar istället förstärks.

IDP är en mycket effektfullt teknik som ger snabbt resultat vilket innebär att man känner resultat omedelbart redan efter en session.