Alternativ vägledning

         www.alternativvägledning.se

OM ALTERNATIV VÄGLEDNING

Min vision i livet är att bemöta andra som jag själv vill bli bemött, 

vilket även innebär att ödmjukt leda dig som klient framåt, till att tryggt få en annorlunda upplevelse och avkoppling där du blir stärkt i både självkänsla och självförtroende.  Det är viktigt att skapa ett varmt förtroende oss emellan. Här får du skratta, gråta och låta känslorna få komma och gå - ingenting är konstigt för mig. Det du säger stannar hos mig!

Som utbildad NLP Coach och Regressionsterapeut inklusive TLT (Tidigare Liv terapi) samt med spetskompetens inom EMI och IDP, vägleder jag dig som klient till att återuppleva minnen för att kunna släppa blockeringar som kan ha satt sig som smärta i kroppen eller som orsak till rädsla oro, ångest, olika beteenden, rädslor, kontrollbehov och fobier och /eller resulterar i oföretagsamhet och missmod, eller som på något sätt orsakar att du som klient inte lever det liv som önskas fullt ut. Med hjälp av vägledande samtal och tekniker ger jag verktygen så att du som klient därmed själv kan komma fram till det som du som klient vill och behöver. Genom vägledd meditation leder jag dig som klient eller gruppdeltagarna in till sitt inre för personlig utveckling. I vägledande samtal och avslappning släpper vi på oro, stress, och bekymmer m.m. Genom medial vägledning kan du på ett annorlunda, spännande och roligt sätt få upp ögonen för hur du har det och vad du vill och eventuellt få kontakt med nära anhörig.


TYSTNADSPLIKT

Det du säger stannar hos mig, vilket även innebär att om jag möter dig någonstans, kommer jag inte att heja på dig. Givetvis vill jag gärna heja och om jag har möjlighet kanske stanna och få en pratstund med dig, men det är upp till dig om du vill ta kontakt med mig. Hejar du på mig, så hejar jag ju givetvis tillbaka, du ska kunna känna dig helt trygg med att jag inte yppar något - om inte du ber om det. Jag följer även Sekretesslagen (1980:100).


JAG ARBETAR SERIÖST

Om jag upplever det allra minsta att jag inte kan vägleda/coacha dig, där det krävs psykolog eller läkarkompetens, kommer jag meddela detta för dig. Jag säkerställer detta med hjälp av frågor vid ett första inledande samtal.


HUR JAG ARBETAR -FÖRSTA BESÖKET

Beroende på vad du önskar, väljer vi tillsammans ut önskad session. Vid första besöket får vi med hjälp av bilder och samtal fram ledtrådar till din alternativa vägledning/session som är anpassad just för dig. 

Vid sessioner med NLP coaching, Regression och EMI och IDP kommer man åt det oönskade beteendet/känslan/minnet och behöver därför oftast inte gå mer än en gång för just det beteendet/känslan/minnet. Jag vill därför att du ska gå så få gånger som möjligt hos mig, för jag vill att du ska komma framåt. Beroende på hur många oönskade beteenden och minnen man har i sitt bagage kan man behöva göra olika sessioner/övningar. Men vanligast är att man går en till tre sessioner med ibland två veckors men oftast en månads mellanrum innan man känner sig klar. 

Jag binder inte upp dig till att gå ett visst antal gånger då det är viktigt att du själv ska känna behov av att komma tillbaka, däremot går vi vid ett första besök igenom dina behov av förändring och eventuella problem och olika problem kan behöva olika sessioner vilket jag kan ge förslag på beroende på hur långt du kommer vid ett första besök. Ett besök kan ibland ge dominoeffekt till att fler saker faller på plats så det räcker med ett besök eller tvärtom att man behöver få ytterligare någon session gällande något mer.

För dig som har svårt att prata om problemet/traumat och som kanske helst inte vill söka dig till en terapeut där man ska tala om problemet, där är NLP och EMI utmärkta tekniker för detta. Du behöver här inte tala om orsaken till besöket utan endast att du har ett problem exempelvis en rädsla eller ett otäckt minne eller en konflikt med någon person etc. mer behöver jag inte veta för att vägleda dig igenom problemet.

Gå till startsidan och till flikarna här ovan, för att se vad jag har att erbjuda. Under varje flik beskrivs de olika sessionernas tillvägagångssätt. Se även fliken Sessioner/priser för ytterligare information.


BAKGRUND OCH UTBILDNINGAR

Diplomerad i  EMI och EDI terapitekniker med spetskompetens

Jag har i november 2019 gått en två dagars spetskompetensutbildning i EMI -Eye Movement Integration Therapy och IDP-Interrupt Distraction Procedure hos "Finn ditt inre" - Skolan för alternativ terapi i Kungälv, där teori varvats med praktik


Diplomerad Regressions terapeut inklusive Tidigare liv terapi 

Jag har i juni 2019 gått en ettårig yrkesutbildning till Regressionsterapeut inkl. Tidigare liv terapeut, hos "Finn ditt inre" - Skolan för alternativ terapi i Kungälv motsvarande ca 120 timmars kurstillfällen där praktik varvats med teori. Därutöver har 12 böcker inom psykologi, regression och tidigare liv studerats och recenserats. Utöver detta har 12 olika klientarbeten utförts och redovisats godkända. Se mer info under fliken; Regression och under Referenser.

"Helén har genomgått 1-årig Regressions Terapeut Utbildning inkl. TLT - Tidigare Liv Terapi. Utbildningens innehåll har varit praktik på plats och teori på distans. Hon har lärt sig att förstå barndomens, delpersonligheters samt tidigare livs påverkan av våra upplevelser idag m.m. Samt hur man terapeutiskt hjälper klienten att lösa upp och få förståelse för dessa tidigare minnen. Hon har också med djupt engagemang deltagit under lektioner med innehåll om etik, moral och tystnadsplikt. Genom omdömen från arbete med egna klienter, Har hon visat att hon behärskar att på ett professonellt sätt skapa lugn och harmoni runt sessionen, samt att hon kan leda klienten på ett tryggt och bra sätt. Hon kan nu fortsätta att arbeta på egen hand"

 

Certifierad NLP Practitioner

Jag har under 2012 utbildat mig i NLP tekniker hos "Alla Leder AB" (Anira) i Borås och är därmed certifierad samtalscoach i NLP. 

"Helén has successfully completed the study of and consistently demonstrated the highest level of competence and skills in models and techniques of Neuro Linguistics Programmering in the frame of the International Network for Humanistic Neuro- Linguistic Psychology and is to be recognized as Certified NLP Practitioner"  

Genomfört en utbildning motsvarande 120 studietimmar där praktik varvats med teori, och därutöver en heldag med teoretiskt och praktiskt prov för certifiering. Därutöver har jag även deltagit i flera träningstillfällen efter certifiering. Jag är även medlem i NLP-föreningen. Se mer info under Fliken; NLP/Coaching och fliken Länkar. 


Meditation och Cirkelledarutbildning

Jag har under de två hela åren 2012 och 2013 gått den mediala meditationskursen "de 20 stegen" hos "Finn ditt inre" Skolan för alternativ terapi i Kungälv. Kursen motsvarande 168 timmar på 24 heldagar under fyra terminer med praktisk träning däremellan. Därefter har jag under året 2014 även gått en ettårig Cirkelledarutbildning på ytterligare 120 timmar för att kunna leda och utbilda andra i vägledd meditation. Där har även ett tiotal böcker studerats och recenserats. 

"Helén har under två års tid aktivt deltagit i meditationscirkeln "De 20 Stegen" och där utvecklats både personligt och andligt. Genom den djupa personliga utvecklingen har hon lärt känna sig själv, sin guide samt sitt eget inre symbolspråk. Hon har med ödmjukhet och tillit tränat aktivt tillsammans med sin guide, och har genom det nu god kommunikation med sin andliga vägledare. Se mer under Fliken; Sessioner


Healing och Medium

Jag har under åren 2018-2019 gått en healingkurs motsvarande 10 timmar och flera Medium-kurser motsvarande ca 75 timmar vid ca 30 tillfällen, hos Medium; Marie Berglund Nilsson på "Union of Hearts" i Onsala, Där har jag även gått en kortare kurs vid tre tillfällen i plattformsträning vilket innebär att man tränar att inför deltagarna länka till andevärlden. Jag har dessutom deltagit i helg och kvällskurser motsvarande ca 40 timmar för Medium; Mari Lantz i Borås och Torpa. På dessa kurser har jag lärt mig att ytterligare utveckla min intuition och kanalisering genom att få och ge information från mitt inre seende, min guide och från andevärlden. Se mer under fliken; Sessioner


Föreningen Vännerna

Under drygt ett år 2011 -2012 var jag med i styrelsen i den spiritualistiska föreningen "Vännerna" där jag varje vecka var med och lyssnade på olika seanser och föredrag. Där deltog jag även i meditationer och i olika intuitionsövningar med hjälp av olika medium, shamaner och föredragshållare. Här utvecklades min intuition och min förståelse för andevärlden. Det var här jag kom i kontakt med Anette Johansson; min utbildare och lärare på "Finn ditt inre. " Skolan för alternativ terapi. 


Övrigt

Jag har från 90 talet fram till nu utöver utbildningarna ovan, läst drygt ett hundratal böcker (varav vissa även studerats) bl.a. inom psykologi och om psykosomatiska problem, olika typer av självhjälps böcker, om hur man kan ändra sitt beteende, få bättre självkänsla och självförtroende, olika terapibehandlingar, om oro, ångest, fobier, stress, panikattacker och depression, om hälsa och näring, retorik, kommunikation och kroppsspråk och böcker om hur hjärnan/minnen och känslor påverkar oss. Böcker om healing, om att tyda symboler, om änglar och om drömmar och drömtydning. Böcker om andliga guider, tidigare liv, regression, chakran, astrologi, nummerologi, attraktionslagen och The Secret.  Böcker om avslappning, meditationstekniker och kvantmedvetande. Olika intuitionsböcker och böcker om andevärlden skrivna av olika medium och böcker skrivna om och/eller av läkare, psykologer och forskare m.m. för att ha nämnt några av de flesta kategorier. Oavsett hur många böcker jag läst, så lär jag mig nya saker hela tiden, vilket är helt fantastiskt, eftersom vi utvecklas varje dag, året om, ja, hela tiden... Se även under fliken Litteratur

Jag har även gått olika kurser i ledarskap, kommunikation, retorik och säljteknik och har bl.a. jobbat som gruppledare och utbildat nya säljare inom hudvård, vilket innebar att hjälpa dem att öka deras medvetande och självförtroende. Jag har även haft uppdraget som arbetsmiljöombud och därmed fått viss kunskap om psykosociala arbetsmiljöproblem och olika konflikthanteringar.