Alternativ vägledning

         www.alternativvägledning.se

Varmt Välkommen    

Jag heter Helén Karlsson och har sedan slutet på 90 talet men mer aktivt från 2011 ägnat mig åt personlig och andlig utveckling. Nu har jag äntligen tagit steget att följa min livsplan fullt ut som Alternativ Terapeut, Coach och Medial Vägledare och bedriver sedan 2019 Alternativ vägledning.

I samtal med människor och vänner genom livet har jag försökt vara vägledande genom att stötta och vara behjälplig för att få dem att må bra. Då mitt intresse i livet varit att finna orsaken och förstå känslan till varför vi gör som vi gör, upplever det vi upplever och varför vi mår som vi mår. Jag har därför i mitt yrkesverksamma liv alltid jobbat med att ge bästa Service till andra människor då ett varmt bemötande och ett leende är otroligt givande och smittande. När vänner, kollegor och klienter anförtrott sig och har fått lättat sitt hjärta så är det alltid lika givande och skönt att få se dem få bli glada och må bättre igen. Det ger mig livskraft och mening och jag är nu så otroligt tacksam över att få jobba med det jag brinner för. 

Som utbildad NLP Coach och Regressionsterapeut inklusive TLT (Tidigare Liv terapi), med spetskompetens inom EMI och IDP vägleder jag klienten till att återuppleva minnen för att kunna släppa blockeringar som kan ha satt sig som smärta i kroppen eller som orsak till rädsla, oro, ångest och fobier och/eller resulterar i oföretagsamhet och missmod, eller som på något sätt orsakar att klienten inte lever det liv som önskas fullt ut. Med hjälp av vägledande samtal och tekniker ger jag verktygen så att klienten därmed själv kan komma fram till det som klienten vill och behöver. Genom vägledd meditation leder jag klienten och eller gruppdeltagarna in till sitt inre för personlig utveckling. I vägledande samtal och avslappning släpper vi på oro, stress, och bekymmer m.m. Genom medialvägledning kan du på ett annorlunda, spännande och roligt sätt få upp ögonen för hur du har det och vad du vill och eventuellt få kontakt med nära anhörig.

Är du på rätt väg i livet eller följer du någon annans fotspår?

Oavsett var du står i livet, om detta med min mediala förmåga som jag nämner mer om här nedan - för dig- är helt onaturligt, så är det helt okej, Jag vägleder varje person utifrån var de står, efter sitt personliga behov och vad de önskar vägledning med. Se gärna flikarna här ovan för mer information


MEDIALITET

Det började när jag var 14 år efter en stark nära döden upplevelse på en skolresa i 7:e klass och har därefter växt sig starkare för varje år. Ibland när jag i samtal lyssnade på andra, kunde jag i mitt inre höra uppmaningar om vad jag skulle säga. Ofta försökte jag hålla tillbaka och inte säga något, då det ofta var långt ifrån ämnet vi pratade om, men när jag inte orkade hålla emot utan istället sa vad jag fått till mig, emottogs det alltid med en oförväntad, positiv och berörd reaktion.

 "Du tar upp precis det som jag går och funderar på"

"Hur visste du det?"

Många gånger efter olika samtal genom åren, har jag fått höra;  "Du hjälper mig alltid komma fram till hur jag ska lösa allting" - "Du borde jobba som coach och vägleda människor" osv...

När jag under åren gått flera olika meditationskurser och deltagit i flera olika workshops utan att medvetet länkat till andevärlden, har jag beskrivit människor som jag då sett i mitt inre, (först utan att riktigt förstå vad och hur jag gjorde -vilket jag gör nu) men när jag sedan i efterhand fått se dem på foto, exakt som den jag tidigare sett i mitt inre, blir jag ödmjukt tacksam för att ha fått förtroendet att få uppleva detta. Efter år av brist på tillit och efter otal av försök att hitta alla möjliga förklaringar på detta, att få något, som jag då såg vara en realistisk förklaring, så har jag idag fått ihop allt med hjälp av intuitionsövningar, träning av symbolspråk, meditation, kanalisering, energifrekvenser, kvantmedvetande, attraktionslagen m.m. Det gör att jag idag inte längre kan vifta bort detta som något tillfälligt och onaturligt, utan idag är detta det självklaraste i livet och det som för mig är det som verkligen är realistiskt. För mer information se fliken; Medial vägledning, Kurser och Föreläsning

Däremot är detta inget som jag i vardagstal talar om, till vem som helst, eller hur som helst, innan jag vet att det finns ett intresse för det. Det är heller inte något som jag vill pracka på någon, utan jag tar endast kontakt då detta önskas, och det är i så fall redan vid bokning. Jag har stor förståelse för dem som inte delar denna uppfattning eftersom jag själv tidigare haft en stor rädsla och respekt för detta och därmed försökt förtränga det, eftersom jag själv upplevt människor berätta om medium som inte alltid har haft gott uppsåt, vilket jag upplever att de flesta medium idag har och så även jag. Man behöver inte dela denna uppfattning för att komma till mig för session, jag coachar och vägleder även utan att blanda in denna existentiella uppfattning.  

Allt detta som nämnts här ovan har väglett mig till att fördjupa mig i böcker, kurser och utbildningar för att kunna coacha och vägleda andra till att hitta sin rätta väg. För mer information, kontakta mig gärna - och/eller - kika gärna, under övriga flikar här ovan..

Framgent kommer jag även hålla Föreläsningar som start på personlig utveckling - om min andliga resa, se fliken; 

Föreläsning "Min andliga resa"