Alternativ vägledning

         www.alternativvägledning.se

 

REGRESSION TLT/HYPNOS

REGRESSIONSTERAPI 

Regression betyder återupplevelse/tillbakagång och det är själva grunden i denna terapi.

Genom regression (hypnos-djupavslappning) leder jag dig tillbaka i tiden, till barndom/tonår, där du får möjlighet att friläggga minnen såsom händelser, tankar, bilder och känslor som stannat hos dig som en blockering och kanske visar sig som fysisk eller psykisk smärta. Genom att möta själva händelsen, känna känslan fullt ut och återuppleva/genomleva grundorsaken till känslan, får man en förståelse och insikt om problemet och man kan då släppa känslan/spänningen som satt sig som en blockering i kroppen. 


REGRESSIONSTERAPI INKLUSIVE TLT -TIDIGARE LIV TERAPI

Oavsett om man tror på att man levt tidigare liv eller ej kan man gå tillbaka till tidigare liv. Man kan välja att tolka det som att det är fantasin som skenar iväg. Oavsett vad man valt eller väljer att tro, kan insikten och upplevelsen hjälpa till att frigöra och släppa blockeringar. Genom Tidigare Liv regression kan man bli medveten om vissa mönster, om varför man gör saker eller gjort på ett visst sätt. Genom att bli medveten om dessa mönster kan man förändra sin inställning till dem och på så sätt lämna det bakom sig och komma framåt. Genom att gå tillbaka till ett tidigare liv och återuppleva viktiga delar av det,  får man en djupare insikt om sig själv och att man verkligen levt tidigare liv, och därmed försvinner ofta rädslan för döden.


OLIKA REGRESSIONS ALTERNATIV SOM JAG ERBJUDER

Jag individanpassar regressionen efter klientens behov vilket innebär att jag blandar teknikerna från de olika regressionerna nedan och leder klienten tryggt bakåt och framåt i tiden och genom känslor efter klientens behov.

Förutom Barndom, Tonår och Tidigare Liv som beskrivits ovan kan man även gå tillbaka till nedanstående regressionsalternativ; 

Delpersonligheter

För att komma i kontakt med det som hindrar oss att uppnå våra mål och kunna leva livet fullt ut.

Delpersonligheter kommer till oss av godo, för att hjälpa oss när vi är barn. Många gånger hade vi inte klarat oss utan dem. De är däremot inte så bra att ha dem i vuxen ålder eftersom de blockerar oss att vara den vi vill vara och komma framåt. Delpersonligheten trycker vi ofta bort och vi är ofta inte själva medvetna om den, samtidigt som vi ofta omedvetet försvarar den. Exempel på delpersonlighet kan vara; Duktig flicka, Den tystlåtne, Lustigkurren, Kontrollbegär, Aggressivitet, Jag kan inte, eller Kan själv m.m. Genom att under en regression gå tillbaka och tydliggöra och bli medveten om när delpersonligheten började och varför, blir vi medvetna om varför vi gör som vi gör och varför den hindrar oss att vara som vi vill.

Resan-Fysiska

För att se ursprunget till smärtan och därefter kunna släppa det

Resan- Känslomässiga

För att bryta igenom känslor som är kopplade till personer, händelser, och platser och få förståelse

Liv mellan Liven

För att information om vad vi gjort på andra sidan mellan våra liv.

Livmodern 

För att få information om varför vi valde att gå ner i detta liv m.m.

Framtiden (Progression)

I mycket specifika fall, för att kunna se oss göra saker vi idag inte tror oss kunna klara att utföra.


HUR GÅR EN REGRESSION TILL

När du kommit till mig får du sitta i en skön fåtölj där jag sitter snett mitt emot dig. Vi börjar med ett inledande samtal, där vi pratar om varför du kommit och om eventuella oönskade minnen/beteenden/problem/orsaker/mönster etc. Beroende på vad du önskar, väljer vi tillsammans ut önskad session. Vid val av regression reder vi ut eventuella frågor och jag  säkerställer att du kan genomföra en regression. Om det krävs psykolog eller läkarkompetens meddelar jag det för dig. Jag säkerställer detta med hjälp av frågor. Se under "Första besöket" m.m. under fliken; Alternativ vägledning.

Därefter fäller vi ner fåtöljen i så du hamnar i liggande viloläge (som i en solstol). Du får en behaglig mjuk filt så du ligger varmt och skönt. Därefter leder jag ner dig i en djup avslappning (se under fliken; Avslappning). Därefter följer en kort meditation för att komma ännu djupare in i ditt inre och därefter följer nedräkning som för dig djupare ner i hypnos/djup avslappning. Observera att du hela tiden är medveten om vad som händer. Vi pratar och kan avbryta när du än vill, du är hela tiden medveten om vad som händer och sker. (Se under Hypnos -djup avslappning här nedan.) Du ligger behagligt och befinner dig i en mycket skön och djup avslappning. Här har du tillgång till alla dina minnen/cellminnen du någonsin upplevt. Du hamnar i det minne som du valt att hamna i då jag med min röst, tryggt vägleder dig dit. Därför är det viktigt att jag som terapeut är utbildad i både regressionsterapi och TLT-(Tidigare liv terapi) och inte bara i TLT eller reinkarnationsterapi, då regressionen kanske härrör från exempelvis tidig barndom. Oavsett var ditt minne/cellminne härör ifrån, så är jag utbildad att vägleda dig igenom det. Under sessonen leder jag dig igenom dina minnen, genom att ställa frågor till dig utifrån vad du berättar för mig. Jag har hela tiden koll på hur din kropp reagerar och på vad du säger. Vi har hela tiden kommunikation med varandra och du kan avbryta sessionen när du än vill. Jag antecknar allt du säger.  Du får sedan en kopia på dessa anteckningar av Sessionen som brukar vara från 1,5 till ca 2 timmar. När regressionen är klar, för jag dig tryggt samma väg tillbaka, så att hela kroppen är med, därefter samtalar vi om dina upplevelser som ofta kan vara mycket klara, detaljrika och kännas befriande över att ha fått insikt om. Man går ofta hem med en känsla av visdom om sig själv, upprymdhet, lugn och harmoni. Se fliken; Referenser/Upplevelser.


HYPNOS - DJUP AVSLAPPNING

När man nämner ordet Hypnos förknippas det lätt med att vara hypnotiserad och därmed drar många öronen till sig och man föreställer sig kanske något onaturligt tillstånd som man blivit fast och inledd i, ett tillstånd som man inte kan ta sig ur och där man gör saker på den så kallade hypnotisörens inrådan. Jag kan inte få någon i ett tillstånd där man varken minns eller vet vem man är eller vad man gör. Jag arbetar seriöst och har klientens bästa för mina ögon.

Hypnos är ett naturligt tillstånd som man kan befinna sig i flera gånger under ett dygn. Du försätter dig i hypnos när du är djupt inne i en spännande bok, eller är djupt fokuserad på en arbetsuppgift, eller när du helt enkelt bara sitter och dagdrömmer. Vi kan även kalla "hypnos" för ett "förändrat medvetande tillstånd" eller "lätt trance". Jag brukar beskriva det som när man plötsligt vaknar men fortfarande är kvar i drömmen. Du vet precis vad som händer runt omkring dig i rummet och du kan svara dem i rummet, men du är fortfarande kvar i dina tankar eller upplever drömmen. När man är i medvetande-tillståndet Hypnos/djup avslappning pendlar man mellan medvetande- tillståndet Alfa och Theta, och det är här man lättast kommer i kontakt med vårt undermedvetna - vårt inre jag, där de flesta av våra känslor och tankar i grunden styrs ifrån. Genom att få kontakt med sitt undermedvetna kan man förändra oönskade beteenden och tankemönster, våra ofta förstorade eller ibland påhittade kritiska tankar sker i medvetandet "Beta" och det är dessa som ofta sätter krokben för oss och gör det svårt att komma fram till och känna vad vi verkligen vill.

Fyra olika medvetande tillstånd - så kallade vågmönster som kan mätas i vår hjärna med EEG 

  • Delta - Djup sömn
  • Theta - Djupare hypnos, djupare meditation
  • Alfa - Hypnos - meditation
  • Beta - Normalt vaken


För mer information om hypnos och regression m.m. Kontakta mig gärna